Arvot

  • Jäsenkeskeinen toimintakulttuuri
  • Yhteisöllisyys
  • Luottamuksellisuus
  • Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen
  • Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden käyttäminen voimavarana