Toiminta-ajatus

Balanssi ry on vuonna 1986 perustettu sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka kotipaikka on Rovaniemi. Haluamme parantaa mielenterveysongelmia kohdanneiden ja heidän läheistensä osallisuutta ja oikeuksien toteutumista. Teemme vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä pyrimme vähentämään ennakkoluuloja mielenterveysasioita kohtaan.

 

Balanssi ry:n tietosuojakäytäntö

Uusi tietosuojalaki velvoittaa, että yritysten, yhdistysten ja muiden asiakkaista tietoja keräävien tahojen täytyy huolehtia entistä paremmin tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä asioista. Asiakastietoja keräävän toimijan on näin otettava vastuu asiakkaan tietojen turvallisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietosi ovat entistä paremmassa tallessa meillä Balanssi ry:ssä ja otamme vastuun siitä, etteivät tiedot pääse leviämään eteenpäin.

Henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Balanssi ry
Ylikorvantie 28 A
96300 Rovaniemi
Y-tunnus 1567859-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Terhi Savilahti
terhi.savilahti@balanssia.fi
040 824 3305

Rekisterien nimet

Jäsenrekisteri

Kokemusasiantuntijoiden rekisteri

Vapaaehtoisten rekisteri

Työntekijöiden/harjoittelijoiden/opiskelijoiden rekisteri

Osallistujaluettelot

Hankkeiden ESR-rekisterit

Mitä tietoja kerätään?

Balanssi ry kerää jäsenistään seuraavia tietoja: nimi, ikä/syntymäaika, sukupuoli, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Matkoille, ryhmiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kerätään osallistujalista, josta käy ilmi nimi ja ikä.

Niistä henkilöistä, jotka osallistuvat hankkeen koulutuksiin ja kursseilla kerätään lisäksi tiedot koulutustaustasta ja työllisyystilanteesta. Hankkeen päättymisen jälkeen kerätyt tiedot säilytetään lukitussa tilassa vielä vuoteen 2028 saakka. Tietoihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä.

Miten tietoja kerätään?

Tietoja kerätään pääasiallisesti henkilötietolomakkeilla, jotka noudattavat rahoittajien mukaista mallia.

Miksi tietoja kerätään?

Balanssi ry kerää asiakastietoja rahoittajaa ja viranomaisia varten. Rahoittaja haluaa saada tarkat tiedot järjestämästämme toiminnasta ja asiakasmääristä sekä asiakkaiden taustoista (sukupuoli, ikä, koulutustausta, työllisyys). Yhdistyslaki velvoittaa pitämään jäsenrekisteriä. Yhteystiedot kerätään, jotta jäsenet saavat ajantasaista tietoa Balanssi ry:n toiminnasta, koulutuksista, kursseista ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta. Tietoja käytetään toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Tietojasi käsittelevät vain Balanssi ry:n työntekijät, eikä mitään tietoja luovuteta ylimääräisille osapuolille. Tietosuojalain myötä olemme myös entistä tarkempia sen suhteen, kenen työntekijän on tarpeen käsitellä tietoja.

Miten tietoja käsitellään?

Tietosi ovat tallessa Balanssi ry:ssä. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksella.

Miten tietoja säilytetään?

Balanssi ry säilyttää henkilötietolomakkeita sähköisessä muodossa sekä paperilomakkeina. Sähköisesti tallennettuihin tietoihin on pääsy vain työntekijöillä ja ne ovat salasanojen takana. Paperiset lomakkeet säilytetään lukkojen takana ja niihin on pääsy vain työntekijöillä.

Asiakkaan oikeudet: Jäsenenä/asiakkaana sinulla on oikeus katsoa sinusta kerättyjä tietoja ja pyytää siirtämään tai poistamaan tiedot, joita et halua rekisterissämme pidettävän. Jos haluat tarkastella tietojasi, ota yhteyttä Terhiin.