Oppilaitosyhteistyö

Järjestöt toimivat sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan opintokokonaisuuksien kehittäjinä ja toteuttajina.

Kokemusasiantuntijat toimivat eri oppilaitoksissa kertoen omaa kokemustaan sairaudestaan ja kuntoutumisestaan.