Palvelujen kehittäminen

Balanssi ry:n edustajat toimivat erilaisissa työryhmissä ja koulutustilaisuuksissa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa palvelujen kehittämistyössä.