Tiedotus ja vaikuttaminen

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja tuovat ihmisille mahdollisuuksia olla osallisena ja vaikuttaa itseään kiinnostaviin ja ajankohtaisiin asioihin.