Asennevaikuttaminen

Asennevaikuttamisen tarkoituksena on luoda suvaitsevampi asenneilmapiiri psyykkisiä sairauksia kohtaan ja vähentää mielenterveysasioihin liittyviä ennakkoluuloja. Balanssi ry pyrkii edistämään osallistuutta ja yhteisöllisyyttä yksinäisyyden vähentämiseksi.

Tarkoituksena on myös kannustaa kansalaisia pitämään huolta omasta mielenterveydestä ja hyvinvoinnista.