Edunvalvonta

Järjestöt valvovat ja ajavat jäsentensä etuja yhteiskunnassa ja toimivat asiantuntijoina heitä koskevissa kysymyksissä.

Balanssi ry pyrkii vaikuttamaan Pohjois-Suomessa eri keinoin mielenterveydenongelmia kohdanneiden henkilöiden ja heidän läheistensä arkeen ja elämään liittyviin palveluihin niin, että palvelut vastaavat tarpeita.