Kokemus Kohottaa -hanke

Kokemus Kohottaa -hankkeessa (2017-2018) kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa Lapissa

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki ja sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Miksi?

Vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lisätään mielenterveyden ongelmia kohdanneiden ja heidän läheisensä osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
Vaikutetaan mielenterveyteen liittyviin asenteisiin

Mitä?

  • Koulutusta, tukea ja ohjausta jo toimiville ja uusille kokemusasiantuntijoille
  • Vertaistukea kasvotusten ja etäyhteydellä
  • Kokemustietoa ja yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi
  • Mielenterveyteen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tapahtumia

Kenelle?

Mielenterveyden kokemusasiantuntijat, mielenterveyden ongelmia kohdanneet henkilöt ja heidän läheisensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet ihmiset