Kokemusasiantuntijatoiminta

Lapin alueella toimii erilaisia kokemuksellisia asiantuntijoita. He ovat mukana moninaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä alan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutuksessa ja seminaareissa. Kokemuksellinen asiantuntijuus perustuu omakohtaisille kokemuksille esimerkiksi sairastumisesta, vammautumisesta, kuntoutumisesta tai palvelujen käyttämisestä joko henkilökohtaisesti tai läheisenä.

Balanssi ry:n kokemusasiantuntijat toimivat

  • kokemuskouluttajina
  • palvelujen kehittäjinä
  • vertaisina kasvotusten ja etäyhteydellä
  • ryhmänohjaajina
  • vaikuttajina