Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa saa valmiuksia kokemuksellisen tiedon jakamiseen ja kokemusasiantuntijana toimimiseen palveluiden kehittäjänä, asennevaikuttajana, tiedotus- ja vaikuttamistoiminnassa sekä vertaistukijana. Koulutuksessa saa tietoa kokemusasiantuntijuuden eri rooleista ja tukea oman kokemustarinan työstämiseen erilaisiin tilaisuuksiin. Kokemusasiantuntijakoulutuksissa myös harjoitellaan oman tarinan kertomista yhdessä toisten kokemusasiantuntijoiden kanssa.