Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutus sisältää tietoja ryhmän ohjaamisen perusteista kuten ryhmän perustamisesta ja sisältörakenteista, ryhmämuotoisen toiminnan merkityksestä, ryhmän kehitysvaiheista ja ryhmän pelisäännöistä. Lisäksi syvennetään tietoa ryhmädynamiikasta, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä ryhmässä.