Mielenterveyden ensiapu 1-2

Mielenterveyden ensiapu® kansalaistaidoksi

Mielenterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Se on elämäntaito ja voimavara, joka auttaa kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset tilanteet elämässä. Psyykkinen tai fyysinen sairaus eivät estä mielenterveystaitojen harjoittelemista. Päinvastoin, mielenterveystaitojen vahvistaminen edesauttaa sairauksista toipumista ja niiden kanssa selviämistä. Mielenterveystaitoja voi opiskella missä iässä hyvänsä.

 

Mieleltään terve ihminen on sopeutumiskykyinen ja joustava. Hän on elämänmyönteinen, tyytyväinen ja kykenee osoittamaan empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Hän kykenee ilmaisemaan tunteitaan ja omaa keinoja elämän mukanaan tuomien vaikeuksien voittamiseksi. Mielenterveys vaihtelee ja muuttuu elämäntilanteiden ja kokemusten myötä.

Mielenterveyden ensiapu® -koulutusten tavoitteena on kansalaisten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen tietoja ja taitoja lisäämällä. Tavoitteena on myös asenteisiin vaikuttaminen ja leimautumisen vähentäminen.

 

Mielenterveyden ensiapu® 1 on kehitetty Suomen Mielenterveysseurassa ja Mielenterveyden ensiapu® 2 (Mental Health First Aid) on lähtöisin Australiasta, josta se on levinnyt ympäri maailman. MTEA® -koulutuksissa osallistujan tiedot mielenterveydestä syvenevät, omat voimavarat ja selviytymiskeinot vahvistuvat. Osallistuja harjaantuu puhumaan mielenterveyskysymyksistä, hän rohkaistuu ottamaan asioita puheeksi ja auttamaan. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia arvioida, milloin omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitaan ammattilaisten apua.

 

MTEA® 1 -kurssilla keskitytään mielen hyvinvointiin ja sen kehittämiseen muun muassa tunne-, vuorovaikutus- ja selviytymistaitoja opiskelemalla. MTEA® 2 -kurssi antaa tietoa mielenterveyden häiriöistä sekä valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Lisäksi kurssilla opetellaan Mielenterveyden ensiavun askeleet. Kumpaankin osioon kuuluu 14 tuntia lähiopiskelua.