Lähitapiolan lahjoitus!

Mielenterveys ei ole itsestäänselvyys – LähiTapiola lahjoittaa 20.000 euroa mielenterveystyöhön Pohjois-Suomessa

Mielenterveyden ongelmat eivät välttämättä näy ulospäin. Silti pelkästään Lapissa on vuosittain yli 900.000 mielenterveyden hoitokäyntiä ja valtakunnallisesti mielenterveyden sairaudet ovat yleisin työkyvyttömyyden syy. Koronan myötä monien sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja yksinäisyys lisääntynyt entisestään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ihmisiä päästään auttamaan mielenterveysasioissa, sen helpompaa se on, sekä yksilön parantumisen, että yhteiskunnallisten vaikutusten kannalta. LähiTapiola tukee pohjoissuomalaista mielenterveystyötä lahjoittamalla 20.000 euroa Balanssi ry:lle.

Balanssi ry on vuonna 1986 perustettu järjestö, joka tekee vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä pyrkii vähentämään ennakkoluuloja mielenterveysasioita kohtaan Pohjois-Suomessa. Yhdistys on perustettu alun perin sillä ajatuksella, että mielenterveyshaasteita kokeneet saavat jakaa kokemuksia ja vertaistukea.

-Rooliamme mielenterveystyössä voisi kuvailla niin, että toimimme julkisten palveluiden rinnalla niitä tukien ja täydentäen. Julkinen puoli tekee hoitotyötä, järjestölähtöinen työ on tukena ihmiseltä ihmiselle, toiminnanjohtaja Terhi Savilahti Balanssi ry:stä kuvailee.

Käytännössä Balanssi ry toiminta koostuu koulutus- ja virkistys- ja ryhmätoiminnasta, vertaistuesta, palveluohjauksesta sekä vapaaehtoistoiminnasta. Balanssi ry:llä on noin 400 ja yhteensä Pohjois-Suomen mielenterveysyhdistysten verkostossa kaiken kaikkiaan noin 1000 jäsentä. Normaalivuosina Balanssi ry:n eri toimintoihin kirjautuu noin 10.000 osallistumista 1500 eri henkilöltä.

-Ryhmä- ja kurssitoiminnan kautta pystymme vastaamaan hyvin erilaisiin tarpeisiin, sillä sekä jäsenistö että ihmisten elämäntilanteet ovat hyvin heterogeenisia. On luovia ja liikunnallisia ryhmiä tai esimerkiksi jännittämisen- tai stressinhallinnan ja mielenterveyden ensiavun kursseja, jotka tavoittavat paljon osallistujia myös jäsenistön ulkopuolelta, Savilahti kertoo.

Arvokkaat kokemusasiantuntijat hoitoa tukemassa

Balanssi ry tekee tiivistä yhteistyötä julkisten palveluiden hoitotyön tahojen, kuten Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Merkitykselliseen yhteistyöhön on sitouduttu ja sitä arvostetaan puolin ja toisin. Hoitoalan ammattilaiset hyödyntävät Balanssi ry:n kokemusasiantuntijoita niin palveluiden kehittämisessä ja koulutuksissa kuin hoitotyössä ammattilaisen työparina.

-Kuka osaisi paremmin auttaa mielenterveysongelmaista, kuin saman kokenut henkilö? Kokemusasiantuntijat antavat kasvot mielen sairauksille ja tärkeän toivon kipinän siitä, että niistä voi selvitä. He kannustavat ottamaan hoitoa vastaan ja kertovat, mikä heitä itseään on vastaavassa tilanteessa auttanut, Savilahti kertoo.

Hihoja on vielä käärittävä – yksin ja yhdessä

Mielensairauksien häpeä ja stigma on heikentynyt ja kehitystä oikeaan suuntaan on tapahtunut paljon; erityisesti nuoret uskaltavat puhua ääneen ja tuoda asioita esille. Myös moni julkisuuden henkilö antaa rohkeasti kasvot mielenterveyden haasteille.

-Työtä riittää silti ja hihoja on käärittävä. On tärkeää herätellä ihmisiä huomaamaan, että mielenterveydestä voi ja saa puhua. Se on meillä kaikilla ja siitä pitää huolehtia, ihan kuten fyysisestä terveydestäkin, Savilahti muistuttaa.

LähiTapiola on päättänyt lahjoittaa 20.000 euroa mielenterveystyöhön Balanssi ry:lle vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin varatusta käyttörahastosta. Rahaston tarkoituksena on edistää toimialueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

-Vuonna 2019 mielenterveyden syyt nousivat ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yleisimmäksi syyksi. Paitsi että autamme varautumaan, haluamme asiakkaidemme omistamana, paikallisena elämänturvayhtiönä kantaa kortemme kekoon myös mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisyssä ja voittamisessa ja siten osaltamme olla rakentamassa turvallisuutta ja hyvinvointia lähiyhteisöjemme arjessa, kertoo LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela.

-Yhtä tärkeää kuin yksilön on huolehtia mielenterveydestään, on myös yhteinen huolehtiminen, ihmiset yhdessä ja yhteisöt yhdessä. Ettei kukaan jäisi yksin. Siksi LähiTapiolan lahjoitus erityisesti ilahduttaa, Savilahti jatkaa.

-Lahjoituksella toteutetaan koronan vuoksi peruuntuneita virkistystapahtumia ja –matkoja sekä suunnitellaan ja kuvataan hoito- ja tiedotustyössä hyödynnettäviä sisältöjä kokemusasiantuntijoiden työstä. Etätilaisuuksista on tullut arkea koronan myötä, joten osa lahjoituksesta käytetään myös laadukkaisiin kokousvälineisiin ja –tekniikkaan, Savilahti kertoo.

Lisätietoja:

Kari Salmela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Lappi, 050 422 5311, kari.salmela@lahitapiola.fi

Terhi Savilahti, toiminnanjohtaja, Balanssi ry, 040 824 3305, terhi.savilahti@balanssia.fi

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL: https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index

Eläketurvakeskus: www.etk.fi/ajankohtaista/mielenterveyden-sairaudet-yleisin-tyokyvyttomyyselakkeelle-siirtymisen-syy/