Ryhmätoimintaan osallistuminen korona-aikana

COVID19-viruksen leviämisen estämiseksi ryhmätoiminnan osallistujan toiminta on ensisijaisen tärkeässä asemassa. Korostamme jokaisen osallistujan vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Ryhmätoiminnan tärkeimmät ohjeet koskevat riskiryhmäläisten ja oireisten osallistumista, turvavälejä, turhien kontaktien välttämistä ja hygieniaa. Lisäohjeita löytyy mm. THL:n julkaisusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19