Vapaaehtoistoiminnan koulutus

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja tuovat ihmisille mahdollisuuksia olla osallisena ja vaikuttaa itseään kiinnostaviin ja ajankohtaisiin asioihin. Balanssissa vapaaehtoistoiminta on hyvin monipuolista, vapaaehtoisena toimitaan mm. ryhmänohjaajana, luottamustoimissa, kokemusasiantuntijana tai ohjaajana retkillä, kohtaamispaikan kahviossa ja yhdistyksen tilaisuuksissa. Keskeinen lähtökohta vapaaehtoistoiminnassa on toiminta toisten hyväksi, halu olla avuksi.

Vapaaehtoistoimijoiden koulutus vastaa kysymyksiin ”Miksi lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan?” ja ”Mitä on vapaaehtoistoiminta?” Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan periaatteet, perusedellytykset ja oikeudellisetkin kysymykset ovat käsittelyssä vapaaehtoisten tuen, arvostuksen ja palkitsemismuotojen kiteyttämisen lisäksi. Keskeisiä teemoja vapaaehtoistoiminnassa ovat vaikuttamistoiminta, asiantuntijuus, tuen ja palveluiden kehittäminen ja yhteisöllisyys.

Perehdytämme vapaaehtoisia myös yksittäisiin, erilaisiin tapahtumiin kohdennetuilla koulutuksilla.